Brev

Intresseanmälan - ansökan


Höganäs 2015-11-12

Som nyfiken och proaktiv har jag gjort aktiva val i livet, som att efter 5 år i USA, Kina och Tyskland välja bort ex-patlivet och starta eget hemma i Sverige. Efter dator- och fastighetsprojekt känner jag nu en stark längtan tillbaks till en anställning, helst inom ett företag med snabba beslutsvägar.

Jag har arbetat självständigt i många år, där en viktig tillgång är min förmåga att skapa relationer med god balans mellan integritet och ödmjukhet. Människor anförtror mig sina problem, och jag anses praktisk, kreativ och problemlösande.

I egen regi har jag utvecklat webbtjänster åt Trafikverket, Västtrafik, m.fl. med syfte att integrera trafikslag och optimera trafikflöden. Att kombinera kunskaper och förväntningar är nyckeln till varje bra prognos. Identifiera två behov (miljö och pengar), skapa en marknadsplats, och efterfrågan ger intäkter.

Som anställd i Tyskland byggde jag upp ett återförsäljarnätverk inom B2B, agerade kravställare för kundlösningar, ansvarade för SEO m.m. Map24 gick under min tid från 14 till 50 anställda, och ingår idag i HERE Maps med 6500 anställda och ägs av Audi, BMW och Daimler.

Siffror blir extra viktiga i en (språkligt) främmande miljö, och jag har en stark analytisk förmåga att se helheter och samband. I Kina och USA arbetade jag med omvärldsbevakning, BI och konsekvensanalys, samt byggde analysverktyg för beslutsstöd i Excel.

Som nationalekonom uppskattar jag komplexa frågeställningar och problemlösning, att se samband som påverkar framtiden. Jag vill gärna vara en katalysator, eller ett bollplank, för att göra saker bättre.

Tror jag skulle trivas utmärkt i en kommunikativ roll med personliga möten!


Med vänliga hälsningar

Torsten Jönsson